czwartek, 26 września 2013

...


Haiga: Anna Mazurkiewicz & Lech Szeglowski
Haiku: Lech Szeglowski
Photo: Anna Mazurkiewicz


pusta plaża
podnoszę muszelkę
by znów Cię usłyszeć

empty beach
picking a shell
to hear you again

wtorek, 24 września 2013

zachód słońca
świt na akwareli
coraz czerwieńszy

sundown
a dawn on the water-color
redder and redder

 
zachód słońca
świt na akwareli
coraz bledszy

sundown
a dawn on the water-color
paler and paler

(transl. Lech Szeglowski)

piątek, 20 września 2013

...
koniec podróży –
coraz grubszy notes
coraz mniej w nim imion


---
journey's end –
more and more thicker address book
less and less names in it

(trans. Lech Szeglowski)
...
barwny tłum
w ciszy niemyśli o jutrze
gwar jarmarcznych straganów

nigdzie ni śladu
człowieka


---
colorful crowd
in the silence of not-thoughts on tomorrow
a chatter of fair stalls

nowhere not a trace
of the man


(transl. Lech Szeglowski)

poniedziałek, 9 września 2013

...
twoje spojrzenie —
w chłodnym powiewie wiatru
płatki wiśni


---
your look —
at the cool blow of wind

cherry petals
(transl. Lech Szeglowski)

piątek, 6 września 2013


...
Odkrywała przede mną aromatyczny świat kawy. Zawsze w perłowobiałych, owalnych filiżankach. Czerń powoli wypełniała ich wnętrza tworząc głęboki kontrast pomiędzy mrokiem a zimowym pejzażem.
Dziś zostały w nich tylko ciepłe wspomnienia o babci.

popołudniowa kawa
z każdym łykiem
więcej bieli


---
She has discovered for me the aromatic world of coffee. Always in the pearl white oval cups. The blackness slowly filled their interiors up, thus creating the deep contrast between the darkness and a winter landscape. And today just the warm memories of my grandma remained therein.

afternoon coffee
with every nip
more white
(transl. Lech Szeglowski)

środa, 4 września 2013

...
spadający liść...

na parkowej ławce przysiadła
cisza

---

falling leaf...
on the park bench settled down
the silence

(transl. Lech Szeglowski)

wtorek, 3 września 2013

...
ciemną nocą zapytał
czy dla niego przejdę
przez igielne ucho

zza uchylonych drzwi
wahadło Boga


---
at dark night
he asked if I will go through
the eye of a needle

from behind the door ajar
the pendulum of God

(transl. Lech Szeglowski)