wtorek, 26 maja 2015

Whirligig Vol. VI-1 May 2015


zachodzące słońce
rozsypane na stole
kolory wspomnieńsetting sun
scattering on the table
the colors of memories
(transl. Lech Szeglowski)


ondergaande zon
over de tafel verstrooid
kleuren van herinneringen

(third prize 18th International Kusamakura Haiku Competition 2013)bezsenna noc
uczę się kształtu
ciemności


sleepless night
learning the shape
of darkness

                                                                                    (transl. Lech Szeglowski)       
                          
                                                 
slapeloze nacht
ik leer de vorm
van het duister

(The Heron`s Nest - Volume XVI, Number 2: June 2014)
wtorek, 19 maja 2015

The Sacred in Contemporary Haiku

W Sacrum w Współczesnej Haiku
pod redakcją Roberta Epsteina 
Trzy moje haiku:***
Christ on the cross
in the roadside puddle
the sky itself

Chrystus na krzyżu
w przydrożnej kałuży
samo niebo


***

old Camaldolese monk
the same silence of
the roadside rock

stary Kameduł
milczy o tym samym
przydrożny głaz


***
the first prayer
to an unknown God--
eclipse

pierwsza modlitwa
do nieznanego boga--
zaćmienie

(Tłum. Lech Szeglowski)W Sacred we współczesnej Haiku 2014, strona 154