poniedziałek, 20 stycznia 2014

---
końcowa stacja
czeka na każdy pociąg
stary pies

...
terminal station
waiting for every train
an old dog

(transl. Lech Szeglowski)

piątek, 10 stycznia 2014

...
hospicjum
schodami coraz wyżej
w samotność

---
hospice
higher and higher by the stairs
into solitude
 


(transl. Lech Szeglowski)