czwartek, 31 października 2013

-

...
zapalam zapałkę
tak zimno
bez ciebie

...
lighting a match
so cold
without you

(transl. Lech Szeglowski)

piątek, 11 października 2013

zimowy zmierzch
znika w kącie
czarny kot

winter twilight
black cat in the corner
is going away

(transl. Lech Szeglowski)