piątek, 30 maja 2014

Writers & Lovers Cafe (No.2)

W The Writers & Lovers Cafe: A Haiku Journal # 2, Spring 2014 edited by Tad Wojnicki dwa moje haiku i wspólna haiga:


- - -
dream of home
blurred in the mist
a white fence
(transl. Lech Szeglowski)
. . .
sen o domu
rozmył się we mgle
bielony płot

- - -
flutter of the sail
the more perfect arc
of the moon
(transl. Lech Szeglowski)
. . .
trzepot żagla
coraz doskonalszy
łuk księżyca

Haiga: Anna Mazurkiewicz & Lech Szeglowski 
Haiku: Lech Szeglowski 
Photo: Anna Mazurkiewicz


jej dotyk...
znam tylko jasną
stronę księżyca

her touch...
I know only the light
side of the moon


(Haiku: Lech Szeglowski)


środa, 28 maja 2014

Mój debiut w WHA


The 120th. WHA Haiga Contest (05/2014)nów-
pająk tka pajęczynę
z ciemności


new moon–
a spider weaves his web
out of the darkness

                                             (trans. Lech Szeglowski)

(credit: "new moon" Writers & Lovers Cafe # 1 Fall 2013)
link: WHA Haiga Contest 05/2014


piątek, 23 maja 2014

Publikacja: Cattails May 2014


* * *
poranek...
tak chłodny jak wtedy
gdy odlatywały żurawie

a morning...
so cold as when
cranes depart
                                (transl. Lech Szeglowski)


* * *
jesień--
młody dozorca zamiata
wczorajszy deszcz

autumn--
a young janitor sweeps
yesterday's rain
                                 (transl. Lech Szeglowski)

czwartek, 1 maja 2014

Publikacja - Brass Bell: a haiku journal (No.2)

Kolejne moje haiku w magazynie internetowym Brass Bell (edytor: Zee Zahava):

...
dym z komina
ponad księżycem
zapach pierników


My next haiku has just been published in the internet haiku journal Brass Bell (editor: Zee Zahava):

 ---
smoke from a chimney

above the moon
the smell of gingerbread


                                                                 (transl. Lech Szeglowski)

Link: Brass Bell