poniedziałek, 28 lipca 2014

WHA

The 122th. WHA Haiga Contest (07/2014)


jesienna róża...
staruszek zna
każdy jej płatek

this autumn rose...
old man knows
its every petal 
(transl. Lech Szeglowski)
sobota, 5 lipca 2014

Publikacja - Brass Bell: a haiku journal (No.4)


The theme for July: Bird


świt nad jeziorem
perkoz porywa
słońcedawn at the lake 
a grebe makes a grab 
for the sun
                                    (transl. Lech Szeglowski)link: Brass Bell July 2014piątek, 4 lipca 2014

Publikacja w magazynie Prune Juice

My senryu has just been published in the internet senryu journal:
Prune Juice Journal of Senryu, Kyoka & Haiga,  Issue 13, July 2014

.  .  .
n a   o d w y k u
u s t a   p i e l ę g n i a r k i
w   k o l o r z e   w i n a

. . .
a t   r e h a b
t h e   n u r s e' s   l i p s
w i n e - c o l o r e d

(transl. Lech Szeglowski)