poniedziałek, 1 grudnia 2014

Publikacja Brass Bell


The theme for December: WINTER HAIKU

* * * 
dogasający kominek
                 tylko kot w oknie
                                   pilnuje śniegu

* * *
dying fireplace 
         only a cat at the window 
                                   minds the snow 
                                                                                     
                                                                      (transl. Lech Szeglowski) 


 link: Brass Bell December