sobota, 1 kwietnia 2017

Publikacja Pokonkursowa - Sharpening The Green Pencil 2017 (The Sixth Haiku Contest):


My haiku is one of the selected poems in the 2017 Sharpening the Green Pencil Haiku Contest: 


solar eclipse– 
an old man points a path 
no longer exists 
(transl.Lech Szeglowski) 

zaćmienie– 
starzec wskazuje ścieżkę 
której nie ma 


eclipsă de soare– 
un bătrân arată o cale 
ce nu mai există 
(transl. from English into Romanian Ana Drobot) Link: Sharpening The Green Pencil 2017 (page/strona 191)


The Failed Haiku

My 5 senryu in The Failed Haiku journal, Issue 16 (page 32):


twentieth anniversary
keeping me home
only gravity

second marriage
returning to the first
page of my book

at rehab
the nurse's lips
wine-colored

in vitro
i play old maid
with God

petition for divorce
the period
in every sentence
 (transl. Lech Szeglowski)Pięć moich senryu w dzisiejszym wydaniu The Failed Haiku (strona 32):


trzydziesta rocznica
trzyma mnie w domu
tylko grawitacja

drugie małżeństwo 
wracam do pierwszej 
strony książki  

na odwyku
usta pielęgniarki
w kolorze wina 


in vitro 
gram w Piotrusia 
z Bogiem

pozew o rozwód 
kropka 
w każdym zdaniu 


Link: The Failed Haiku Issue 16