wtorek, 30 października 2012

...
złota polska jesień
żółte kurki w liściach klonu
ziewam

---
golden autumn
yellow chanterelle mushrooms in maple's leaves
yawning

niedziela, 28 października 2012

...
świta
wśród opadających mgieł
prosta droga

---
dawn
among falling mists
simple road

piątek, 26 października 2012

...
arystokratka
cała w złocie
przydrożna brzoza

---
aristocrat
entire in gold
roadside birch

czwartek, 25 października 2012

...
diagnoza -
gaśnie wątły płomień
świecy

---
diagnosis -
a faint flame of the candle 
is burning out

środa, 24 października 2012

...
ptaki we mgle
przelatują raz po raz
czarne myśli

---
birds in the fog
fly over and over again
gloomy thoughts

wtorek, 23 października 2012

...
dom spokojnej starości
ciche tykanie zegara
coraz bliżej noc

---
nursing home
quiet ticking of the clock
the night is close

poniedziałek, 22 października 2012

...
po kłótni
słodkie poziomki
na zgodę

---
after the quarrel
sweet wild strawberries
for the consent


niedziela, 21 października 2012

...
grom za gromem
drży na wietrze
twój głos


---
thunder behind thunder
trembles in the wind
your voice 

sobota, 20 października 2012

...
wciąż czekam-
krople na twarzy
pada?


---
I'm still waiting
drops on the face
rain?

piątek, 19 października 2012

...
niebieski chaber
znów tylko w herbacie
schyłek lata

---
blue cornflower
again only in tea
end of summerczwartek, 18 października 2012

...
kamienne anioły
w cieniu białych skrzydeł
bezimienne groby

---
stone angels
in the shadow of white wings 
nameless graves


środa, 17 października 2012

...
wieczór
znów szukam ciebie
pod powiekami


---
evening
I'm looking for you again
under the eyelids


wtorek, 16 października 2012

...
nadmorski brzeg
znikają nasze ślady
fala za falą


---
seaside shore
our footprints disappear
wave after waveponiedziałek, 15 października 2012

...
zapach pieczonych jabłek
za oknem ostatni
jesienny motyl

---
smell of backed apples
behind the window
last autumn butterfly 
niedziela, 14 października 2012

...
za zakrętem
coraz mniej ciebie
we wspomnieniach


---
behind the bend
less and less of you
in memories

sobota, 13 października 2012

...
bezsenna noc
paciorki w pomarszczonych palcach
świt nie nadejdzie

 ---
sleepless night
a rosary in wrinkled fingers
the dawn won't come


piątek, 12 października 2012

...
garść słodkich jeżyn
usta pełne
wspomnień 


---

a handful of sweet blackberries
in the mouth a lot
of memories

 

czwartek, 11 października 2012

...
nasza ławka
w twoich ramionach
ktoś inny


---
 our bench
in your shoulders
somebody else

środa, 10 października 2012

...
wspomnienie dzieciństwa
w środku lasu
kwiat paproci


---
childhood memories
in the centre of forest
fern flower

...
łany zbóż
idę złotą drogą
ku słońcu


---
 fields of grain
I walk the golden road
towards the sun

wtorek, 9 października 2012

...
twój rozmarzony wzrok
mdli mnie
kremówka do kawy

---
your dreamy eyes
I'm feeling sick
sweet cake to the coffee

 

poniedziałek, 8 października 2012

...
wrzosy po horyzont
w fioletach
zachód słońca

---
heathers to the horizon
in the violet colors
sunset


...
lato odeszło...
brnę po kolana
w liściach klonu


---
summertime's ended
walk to the knees
in maple's leaves


niedziela, 7 października 2012

...
spacer wśród traw
ty w woalce
z babiego lata

---
walk amongst grass
you in the veil
of the Indian summer


...
dębowa podłoga
zapach lasu
pod stopami

---
oaken floor
smell of forest
under feet

sobota, 6 października 2012

...
zaskoczenie
z bukietem w dłoniach
mówię: nie


---
surprise
with a bouquet in hands
I say no
... 
otwarte okno
nad kartką papieru
zapach maciejki


---
opened window
smell of the night-scented stock
above a sheet of paper


piątek, 5 października 2012

...
mgły nad łąkami
snują się
myśli o tobie


---
fogs above meadows
wandering thoughts
about you


 
 ...
październik
znów kasztany
odmierzają rok

---
October
chestnuts again
measure the year
 

czwartek, 4 października 2012

...
pożółkły brzozy
i nasze listy
jesień

---

 birches yellowed
and our lists
autumn ...
kobieta w pociągu
zapach jaśminu
z ogrodu babci

---
woman on the train
smell of the jasmine
from grandma's garden 

środa, 3 października 2012

...
boża krówka
po badylu
z prośbą do nieba


---
ladybird
after the stalk
with the request to the sky

 
 ...
łąka pod lasem
zapach apteki
 wśród ziół 
 ---
meadow at the edge of the forest
smell of the pharmacy
amongst herbs
  

wtorek, 2 października 2012

...
stary bór
patrzą na mnie
oczy w dziuplach


---
old forest
watching me
eyes in hollows


... 
plotka we wsi 
zza płotu
głowy słoneczników

---
gossip in the village
from behind the fence
heads of sunflowers

poniedziałek, 1 października 2012

...
stary mnich
cichy i święty
wśród swoich Bratków


---
old monk
quiet and saint
amongst his pansies
 
...
babka lancetowata
rada babci
na zdartym kolanie

---
ribwort plantain
grandma's advice
on the broken knee