piątek, 30 maja 2014

Writers & Lovers Cafe (No.2)

W The Writers & Lovers Cafe: A Haiku Journal # 2, Spring 2014 edited by Tad Wojnicki dwa moje haiku i wspólna haiga:


- - -
dream of home
blurred in the mist
a white fence
(transl. Lech Szeglowski)
. . .
sen o domu
rozmył się we mgle
bielony płot

- - -
flutter of the sail
the more perfect arc
of the moon
(transl. Lech Szeglowski)
. . .
trzepot żagla
coraz doskonalszy
łuk księżyca

Haiga: Anna Mazurkiewicz & Lech Szeglowski 
Haiku: Lech Szeglowski 
Photo: Anna Mazurkiewicz


jej dotyk...
znam tylko jasną
stronę księżyca

her touch...
I know only the light
side of the moon


(Haiku: Lech Szeglowski)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.